Bạn lướt Facebook, lướt web… rồi bị ấn tượng bởi font chữ trong một thiết kế nào đó và rất muốn đưa font chữ đó vào trong các thiết kế của mình. Nhưng bạn không biết font chữ đó là gì? Đó là lúc bạn…