Với marketing và với doanh nghiệp, Tagline luôn quan trọng. Đây là nền tảng cho mọi thứ bạn làm từ marketing và quảng cáo, từ nhận diện thương hiệu cho tới storytelling. Nhiều doanh nghiệp không có câu Tagline. Không sao! Nhưng nếu bạn muốn…