Thông điệp là chìa khoá để đạt được tầm ảnh hưởng trong truyền thông. Bạn sẽ được khách hàng nhớ tới, nói về cũng như lan truyền nếu đưa vào tâm trí họ một Key Message ấn tượng. Key Message là gì? Key Message hay…