Trending News

Giới Thiệu

OHO Photo – Trung Tâm Đào Tạo Thiết Kế, Branding & Marketing 

OHO PHOTO là một trung tâm đào tạo các khoá học về thiết kế, thương hiệumarketing như: Thiết Kế Photoshop, Thiết Kế Illustrator, Thiết Kế Nhận Diện Thương Hiệu, Khoá Học UI – UX, Thiết Kế Web, Khoá Học Marketing, Khoá Học Digital Marketing… với lộ trình từ cơ bản đến chuyên sâu.

Sứ mệnh của OHO PHOTO

Đội ngũ chuyên gia của OHO PHOTO muốn mang đến cho học viên những bài giảng chất lượng, những kiến thức gía trị, tạo nền tảng vững chắc để học viên áp dụng vào trong quá trình làm việc và theo đuổi sự nghiệp thiết kế, thương hiệu & marketing.

Tầm nhìn của OHO PHOTO

Mục tiêu của OHO PHOTO là giúp học viên có thể áp dụng tốt những kiến thức của các khoá học vào công việc, tạo đà phát triển trong nghề nghiệp và xa hơn nữa là sống một cuộc sống hạnh phúc, giàu có nhờ lĩnh vực thiết kế, thương hiệu & marketing.