Trending News

Chính Sách Bảo Mật

Bảo mật thông tin khách hàng

1. Thu thập thông tin cá nhân

Với OHO PHOTO, quyền riêng tư cá nhân của mỗi người truy cập website là rất quan trọng và chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư đó. Chính sách này sẽ giải thích những gì OHO PHOTO khai thác với thông tin cá nhân của bạn.

Tại OHO PHOTO, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người truy cập website như sau:

– Thông tin liên lạc
Thông tin liên lạc chúng tôi thu thập bao gồm: họ tên, địa chỉ, email hợp lệ, số điện thoại. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thêm một số thông tin như: vai trò, chức vụ của bạn trong doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa chỉ website…

– Thông tin giao dịch
Với website của OHO PHOTO, hệ thống tracking của một bên thứ ba sẽ tự động ghi nhận các thông tin như: địa chỉ IP, cookies, dữ liệu về các trang mà bạn đã truy cập, cách bạn tương tác và sử dụng website, cách bạn tương tác với người dùng khác, …

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân là để hiểu rõ hơn nhu cầu của người dùng, giúp nâng cao trải nghiệm của người truy cập trên website ohophoto.com và mang lại sự phù hợp nhất.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những việc sau đây:
+ Quản trị website và công việc của chúng tôi
+ Cá nhân hóa website của chúng tôi cho bạn
+ Cho phép bạn sử dụng các dịch vụ có sẵn trên website của chúng tôi
+ Gửi cho bạn các thông báo qua email mà bạn đã yêu cầu cụ thể

Nếu bạn gửi thông tin cá nhân để đăng lên website của chúng tôi, chúng tôi sẽ công khai hoặc sử dụng thông tin đó theo sự cho phép mà bạn cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào để họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác tiếp thị trực tiếp nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

3. Bảo mật

Chúng tôi cam kết thông tin của khách hàng tuyệt đối không tiết lộ cho bất cứ đơn vị nào nhằm tránh sự khai thác trái phép thông tin, cố tình đánh cắp thông tin, hoặc tiết lộ thông tin ra bên ngoài.

Khi thu thập dữ liệu trên website, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn, bảo mật.

4. Quyền của bạn

Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn; việc cung cấp thông tin đó sẽ phải tuân theo các điều sau:

Chúng tôi có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân mà bạn yêu cầu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 1 cách nhanh chóng nhất.